ยินดีต้อนรับ ...............

  เข้าสู่เว็บไซต์ของกลุ่มสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
         ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

    กลุ่มสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้ทำการอนุรักษ์
การละเล่น พื้นบ้าน " แมงตับเต่า " ซึ่งเป็นการละเล่นท้องถิ่น
ให้สืบสาน..สู่ รุ่นลูก รุ่นหลาน ซึ่งวัฒนธรรม
อันดีงามนี้นับวันจะัสูญหาย  เลือนหายไปจากสังคมไทย ....   


     ทางกลุ่มหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่า่นที่เข้าเยี่ยมชม จะได้รับ
ความรู้ ความเป็นมาเกี่ยวกับการละเล่น แมงตับเต่า เป็นอย่างดี..

                                        www.maengtabtao.com
พี่น้อง ชาวเพชรบูรณ์ หรือจังหวัดใกล้เคียง อยากประชาสัมพันธ์
งานการกุศล เทศกาลต่างๆ

แจ้งข่าวได้เลยครับ ฟรี!!! แจ้งรายละเอียดโทรฯ 089 - 183 4619
 
ทำเนียบคนดัง
วีดีโอการแสดงแมงตับเต่า
บริการรถเช่า
 
 
 
รับสมัครงาน
ฟรี
ฟรี
ฟรี
 

View My Stats